Czego potrzebuje kraj do rozwoju gospodarczego? - ForexArmy.pl

Czego potrzebuje kraj do rozwoju gospodarczego?

Każdy kraj potrzebuje wzrostu PKB, aby znaleźć się wyżej na arenie rozwoju. Ciężkie to zadanie, ale da się je wykonać profesjonalnie pod warunkiem zadbania o pewne kluczowe czynniki. Najważniejszy jest proces rozwoju przedsiębiorczości. Jeżeli mikro firmom żyje się dobrze, wtedy de facto całe społeczeństwo zyskuje, ponieważ ceny stają się atrakcyjne na arenie międzynarodowej, zwiększa się eksport, bilans handlowy państwa wychodzi na plus. Kraj potrzebuje rozwoju edukacji na wszystkich szczeblach, wzmocnienia sektora badania oraz rozwój, likwidacji biurokracji, uproszczenia wszystkich procesów, transakcji, wymiany. Przyda się też bardzo tani dostęp do pieniądza. Akurat za niego odpowiada w dużym stopniu polityka monetarna. Bank centralny musi być niezależny od działań politycznych, aby zapewnić optymalny postęp.
Podsumowując, wzrost gospodarczy to pojęcie najważniejsze z politycznego, często też populistycznego punktu widzenia. Ludzie jednak rzadko rozumieją, że im większy PKB, tym faktycznie większe dysproporcje społeczne, ponieważ to tylko agregat zbierający różne dane i przedstawiający je w formacie skumulowanym. Realny rozwój państwa potrzebuje skupienia na potrzebach obywateli. Niestety w większości przypadków nie docenia się takich aspektów. Skupienie uwagi na rzeczywistości jest wyzwaniem, a polityka nie da rady go podjąć z obawy przed porażką i z braku kwalifikacji.

Powiązane: