Dlaczego czujesz się oszukany przez państwo pod względem finansów? - ForexArmy.pl

Dlaczego czujesz się oszukany przez państwo pod względem finansów?

Ludzie żyjący w Polsce narzekają na kilka spraw. W oczy rzucają się zbyt wysokie składki na ubezpieczenia społeczne oraz rosnące z każdym rokiem bezrobocie, bieda, zły stan dróg, brak rozwoju przedsiębiorczości w optymalnej formie. Finanse obywateli łączą się nieodłącznie z przetrwaniem instytucji rządowych. To pełna symbioza, w której jednak decydującą rolę ma państwo. Agendy powstające do realizacji misji biurokratycznej pożerają kapitał wypracowany z ogromnym trudem przez przedsiębiorstwa. Polityka monetarna też ma tu spory udział, ponieważ brak kontroli inflacji sprawia, że nie opłaca się nikomu posiadanie realnego pieniądza, ale jego wydatki na dobra trwałe, natychmiastową konsumpcję. Okres cyklu koniunkturalnego jest dla niektórych bardzo trudny, innym sprzyja w procesie budowania majątku. Państwo nie opiera się też dzisiaj na aspekcie wolnego handlu. Kontroluje wszystkie podejmowane przez obywateli decyzje. Państwo zabierając powinno dawać coś w zamian. Niestety nowoczesne społeczeństwo widzi dokładnie, że tak się nie dzieje, a w końcu z takiego stanu rzeczy wynikają strukturalne problemy. Tworzy się szara strefa, ludzie unikają płacenia podatków w jakiejkolwiek formie. Rozpatrywanie działalności rządu musi być fachowe, ponieważ od poboru podatków zależy w gruncie rzeczy zadowolenie wszystkich obywateli. Im mniejsza stopa opodatkowania, tym większe zaufanie do prowadzonej polityki, która powinna przede wszystkim walczyć z deficytem i mniej wydawać na siebie.

Powiązane: