Jakie kraje mają największy udział na Forex? - ForexArmy.pl

Jakie kraje mają największy udział na Forex?

Giełda walutowa charakteryzuje się przede wszystkim międzynarodowym charakterem obrotu, a do tego funkcjonowaniem w środowisku typowo zdecentralizowanym. To zapewnia bardzo niskie koszty transakcji, a do tego wysoki stopień rywalizacji. Na jakich państwach warto się skupiać w celu wygenerowania możliwie największego poziomu zysku? W artykule ich krótka charakterystyka. Oczywiście głównym przedstawicielem giełdy walutowej jest amerykański dolar. Nie ma potężniejszej waluty i biorąc pod uwagę perspektywy USA to gospodarka, która jeżeli upadnie, powali na kolana cały świat. Podobnie jest z Chinami, lecz tam stale obniża się wartość pieniądza, aby utrzymać eksport na możliwie wysokim poziomie, a tym samym rywalizować o większe zasoby pieniądza. Unia Europejska jako całość też liczy się jako solidny gracz na Forex, a informacje z niej pochodzące mają największe odzwierciedlenie w parze EUR/USD. Międzynarodowy charakter giełdy walutowej pozwala nawet Polakowi zarobić na walutach zagranicznych, co wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem przy niepewnej sytuacji na rynkach kapitałowych.
Podsumowując, praktycznie cała światowa gospodarka światowa jest ze sobą precyzyjnie połączona i faktycznie nie da się od tego uciec. Należy jednak zrozumieć, że Forex daje zarobić jedynie analitykom wyszukującym precyzyjnie wszystkie najważniejsze dysproporcje. Tylko wtedy da się zarobić na parach walutowych.

Powiązane: