Kapitalizm polityczny, a degradacja portfela przeciętnego człowieka - ForexArmy.pl

Kapitalizm polityczny, a degradacja portfela przeciętnego człowieka

Czy naprawdę żyjemy w typowym kapitalizmie, a może jest on zaburzony przez procesy wpływu państwa. Faktycznie biurokracja jest najgorszym czynnikiem ograniczającym przedsiębiorczość w jej podstawowej istocie. Istnieje teoria, że funkcjonowanie nowoczesnego świata opiera się na kapitalizmie politycznym, w którym każda podejmowana przez obywatela decyzja poddaje się odpowiedniemu monitorowaniu. System sam w sobie wywołuje tragiczne w skutkach konsekwencje, ponieważ polityka nigdy nie może być uważana za przyjazną dla kapitalizmu. Ludzie ekonomiczni, którym narzuca się pewne standardy zachowania nigdy nie są w stanie do końca rozwinąć swoich skrzydeł. Zmiany następują na całym świecie. Każdy konsument zauważy, że większość produkcji technologicznych pochodzi z krajów komunistycznych tj. Chiny. Dominacja politycznego kapitalizmu celuje w ograniczenie dochodów. Nie jest to dobra informacja dla przedsiębiorców, ponieważ rządy tego typu robią wszystko, by narzucić jak najwyższe opodatkowanie. W Polsce widać to w podatku VAT, dochodowym. Podsumowując, nowoczesny człowiek wcale nie porusza się finansowo na wolnym rynku, ponieważ obserwacja biurokratyczna państwa przekracza naprawdę wszelkie wyobrażenia. Biorąc pod uwagę niepewną sytuację gospodarczą, efektywność wymiany ekonomicznej, a także problemy z urzędnikami można powiedzieć, że w długim terminie bardzo trudno jest prowadzić działalność biznesową na terenie kraju, Polski.

Powiązane: