Z czym ludzie mają największe problemy we współczesnej gospodarce? - ForexArmy.pl

Z czym ludzie mają największe problemy we współczesnej gospodarce?

Profil nowoczesnej gospodarki stwarza wrażenie, jakby ludzie z państw tj. Polska pracując przez wiele lat swojego życia mieli faktycznie coraz mniej pieniędzy. Wystarczy spojrzeć na człowieka rozpoczynającego pracę w urzędzie na początku lat dziewięćdziesiątych, aby przekonać się, że jego sytuacja pod względem płacy, kwalifikacji, poziomu życia uległa wręcz pogorszeniu na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozwoju. Społeczeństwo zaczyna odczuwać ogromny dyskomfort. Emerytury są bardzo późne, niektórzy czują się zniewoleni nieefektywnymi zarobkami, a do tego brakiem miejsc pracy. Bezrobocie w niektórych regionach przekracza kilkanaście, ba kilkadziesiąt procent, ponieważ wiele osób po prostu nie rejestruje się w urzędach pracy, a to na ich podstawie prowadzi się statystyki. Realizacja normalnej polityki ekonomicznej wymaga ogromnych reform, przekształceń na najwyższych szczeblach. Musi w społeczeństwie powstać pozytywny sygnał dla innych. Dopiero wtedy ludzie nabiorą po pewnym czasie zaufania do nowych działań. Podsumowując, głównie bezrobocie jest największym problemem. Dochodzi do tego kwestia opłaty podatków. Wiele istnieje kłopotów ekonomicznych, które powinno rozwiązywać swoją potęgą państwo. Celem jest bowiem ochrona interesów obywateli. Niestety większość pieniędzy pochodzących z podatków jest krótko mówiąc marnowana na działania wysoce nieefektywne, nie prowadzące do wytworzenia jakiejkolwiek wartości.

Powiązane: